Embassy of Vietnam in UK

Vietnam visa in United Kingdom

Cán bộ Đại sứ quán

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Anh

Chancery: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD

Điện thoại: +44-20 7937 1912

Fax: +44-20 7565 3853

Email: vanphong@vietnamembassy.org.uk

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

Họ và tên Chức vụ ĐTCQ
Trần Ngọc An Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền +44-20 7937 1912
Đỗ Hoàng Minh Tham tán công sứ +44-20 7937 1912
Doãn Hoàng Minh Tham tán +44-20 7937 1912
Nguyễn Diệu Hà Bí thư thứ nhất +44-20 7937 1912
Phạm Hoàng Long Bí thư thứ nhất +44-20 7937 1912
Phạm Quốc Hùng Bí thư thứ nhất +44-20 7937 1912
Nguyễn Xuân Hải Bí thư thứ hai +44-20 7937 1912
Nguyễn Thùy Linh Bí thư thứ hai +44-20 7937 1912
Hoàng Thanh Vân Bí thư thứ ba +44-20 7937 1912

Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: – 6 giờ; Mùa đông: – 7 giờ

error: Content is protected !!