Embassy of Vietnam in UK

Vietnam visa in United Kingdom

Nộp đơn xin thị thực Anh Quốc tại Việt Nam – Điều kiện và các giấy tờ liên quan

1. Thị thực thăm viếng thông thường

Nếu mang quốc tịch Việt Nam, quý vị sẽ cần thị thực để có thể đến Vương quốc Anh với mục đích thăm viếng.

1.1 Hãy kiểm tra xem liệu quý vị có đủ điều kiện

Nếu là người lớn và muốn đến Vương quốc Anh như một khách du lịch hoặc để thăm bạn bè, quý vị cần phải xin thị thực theo diện khách thăm viếng thông thường. Quý vị cũng có thể xin thị thực này nếu muốn thăm thành viên gia đình (như anh chị em họ hoặc một thành viên gia đình trực tiếp của quý vị không định cư tại Vương quốc Anh).

Để đến Vương quốc Anh với tư cách là một khách thăm viếng thông thường, quý vị cần phải cho thấy rằng:

 • quý vị 18 tuổi trở lên;
 • quý vị dự định thăm Vương quốc Anh không quá 6 tháng (hoặc 12 tháng nếu quý vị đến cùng với khách thăm viếng học thuật);
 • quý vị dự định rời Vương quốc Anh vào cuối chuyến thăm của mình;
 • quý vị có kinh phí để chi trả và bố trí chỗ ăn ở cho bản thân mình mà không cần phải làm việc hoặc cần tới sự giúp đỡ của các quỹ phúc lợi, hoặc quý vị và bất kỳ người phụ thuộc nào sẽ được tài trợ và được bố trí ăn ở bởi họ hàng hoặc bạn bè;
 • quý vị có thể trang trải kinh phí cho việc quay trở về hoặc đi tiếp; và
 • quý vị không quá cảnh để đi đến một quốc gia ngoài ‘Khu vực đi lại chung’ (gồm Ai-len, Vương quốc Anh, Đảo Man và Quần đảo Channel).

Quý vị cũng phải chứng tỏ được rằng trong chuyến thăm của mình, quý vị không có dự định:

 • làm công việc có lương hay không lương, sản xuất ra hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho công chúng;
 • tham dự một khóa học;
 • kết hôn hoặc đăng ký quan hệ đồng giới, hoặc lập thông báo về việc kết hôn hoặc quan hệ đồng giới;
 • thực hiện các hoạt động của một khách thăm vì mục đích công việc, khách thăm vì mục đích thể thao, hoặc khách thăm vì mục đích cung cấp dịch vụ giải trí; hoặc để tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh cá nhân.

1.2 Hãy chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ của quý vị

Đối với mỗi loại giấy tờ, quý vị phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao

Các giấy tờ phải bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị (trang có dán ảnh). Nếu không cung cấp bản sao cho mỗi giấy tờ, chúng tôi có thể sẽ không gửi trả lại giấy tờ gốc cho quý vị.

 • Một mẫu đơn xin thị thực đã điền đầy đủ có chữ ký của quý vị.
 • Một giấy thông hành hoặc hộ chiếu hiện tại đang còn hiệu lực (hộ chiếu của quý vị phải có ít nhất một trang trống cả hai mặt để chúng tôi có thể dán thị thực).
 • 1 ảnh mầu cỡ hộ chiếu đáp ứng các yêu cầu trong hướng dẫn về ảnh ảnh của chúng tôi.
 • Bằng chứng về việc quý vị được phép ở tại quốc gia nơi quý vị xin thị thực, nếu quý vị không phải là người mang quốc tịch của quốc gia đó.
 • Các hộ chiếu cũ để thể hiện quá trình đi lại trước đây của quý vị.
 • Bằng chứng về tình trạng hôn nhân của quý vị, có thể là giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quan hệ đồng giới, giấy chứng nhận ly hôn hoặc giấy chứng tử.
 • Bằng chứng về việc làm hoặc việc học hành hiện tại của quý vị.
 • Kế hoạch các chặng đi lại của quý vị, nếu có.

Nếu đến thăm bạn bè ở Vương quốc Anh, quý vị có thể cung cấp thêm:

 • (Các) thư hỗ trợ từ bạn bè hoặc người bảo lãnh của quý vị tại Vương quốc Anh.Bằng chứng về tình trạng cư trú của họ tại Vương quốc Anh, có thể là các bản sao của:
 • các trang dữ liệu sinh trắc từ hộ chiếu của họ
 • thị thực còn hiệu lực hoặc dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của họ
 • thư của Bộ Nội Vụ xác nhận cho phép họ lưu trú tại Vương quốc Anh.

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi một giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Xứ Wales, giấy tờ đó phải được đi kèm với một bản dịch đầy đủ có thể được chúng tôi kiểm tra độc lập.

Mỗi một giấy tờ được dịch phải có:

 • xác nhận từ người dịch rằng đó là một bản dịch chính xác của giấy tờ gốc;
 • ngày dịch;
 • họ tên đầy đủ và chữ ký của người dịch; và
 • địa chỉ liên hệ của người dịch.

2. Thị thực công tác

Nếu mang quốc tịch Việt Nam, quý vị sẽ cần thị thực để có thể đến Vương quốc Anh vì công việc.

2.1 Quý vị có thể đến Vương quốc Anh hay không?

Để đến Vương quốc Anh như một khách thăm viếng vì mục đích công việc, quý vị phải cho thấy rằng:

 • quý vị 18 tuổi trở lên;
 • quý vị dự kiến thăm viếng Vương quốc Anh không quá 6 tháng (hoặc 12 tháng nếu quý vị là một khách thăm viếng học thuật), trừ khi quý vị là bác sĩ đến dự kỳ thi của Hội đồng Đánh giá Chuyên môn và Ngôn ngữ (Professional and Linguistic Assessments Board – PLAB) (trong trường hợp đó quý vị có thể xin gia hạn thị thực lưu trú của mình và nhận làm việc tại phòng khám nếu qua được kỳ thi của PLAB);
 • quý vị dự kiến rời Vương quốc Anh vào cuối chuyến thăm của mình;
 • quý vị có đủ tiền để tài trợ và bố trí chỗ ăn ở cho bản thân mình mà không cần phải làm việc hoặc cần tới sự giúp đỡ của các quỹ phúc lợi, hoặc quý vị và bất kỳ người phụ thuộc nào sẽ được tài trợ và được bố trí ăn ở bởi họ hàng hoặc bạn bè;
 • quý vị đặt cơ sở ở nước ngoài và không có ý định chuyển cơ sở của mình đến Vương quốc Anh, ngay cả khi chỉ là tạm thời;
 • • quý vị nhận lương từ nước khác (mặc dù chúng tôi cũng chấp thuận để quý vị nhận một số kinh phí hợp lý cho việc đi lại và sinh hoạt trong thời gian lưu trú tại Vương quốc Anh);
 • quý vị không thay thế cho ai đó tại Vương quốc Anh, bao gồm cả việc phục vụ cho các giai đoạn nghỉ phép tạm thời;
 • quý vị có thể trang trải chi phí cho việc quay trở về hoặc đi tiếp; và
 • • quý vị không quá cảnh để đi đến một quốc gia ngoài ‘Khu vực đi lại chung’ (gồm Ai-len, Vương quốc Anh, Đảo Man và Quần đảo Channel).

Quý vị cũng phải cho thấy rằng trong chuyến thăm của mình, quý vị không có ý định:

 • sống tại Vương quốc Anh trong thời gian dài hơn thông qua các chuyến thăm thường xuyên hoặc nối tiếp;
 • tìm việc làm có lương hay không lương, sản xuất ra hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc bán các hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho công chúng;
 • tham dự một khóa học;
 • kết hôn hoặc đăng ký quan hệ đồng giới, hoặc đưa ra thông báo về việc kết hôn hoặc về quan hệ đồng giới; hoặc
 • tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh cá nhân.

2.2 Hãy chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ của quý vị

Đối với mỗi loại giấy tờ, quý vị phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao, bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị (trang có dán ảnh).

Nếu quý vị không cung cấp bản sao cho mỗi giấy tờ, chúng tôi có thể sẽ không gửi trả lại giấy tờ gốc cho quý vị.

 • Một mẫu đơn xin thị thực đã điền đầy đủ có chữ ký của quý vị.
 • Một giấy thông hành hoặc hộ chiếu hiện tại đang còn hiệu lực (hộ chiếu của quý vị phải có ít nhất một trang trống cả hai mặt để chúng tôi có thể đóng thị thực của quý vị vào đó).
 • 1 ảnh mầu cỡ hộ chiếu đáp ứng các yêu cầu trong hướng dẫn về ảnh của chúng tôi.
 • Bằng chứng về việc quý vị được phép ở tại quốc gia nơi quý vị đăng ký xin thị thực, nếu quý vị không phải là người mang quốc tịch của quốc gia đó.
 • Các hộ chiếu cũ để thể hiện quá trình đi lại trước đây của quý vị.
 • Bằng chứng về tình trạng hôn nhân của quý vị, có thể là giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quan hệ đồng giới, giấy chứng nhận ly hôn hoặc giấy chứng tử.
 • Bằng chứng về việc làm hoặc việc học hành hiện tại của quý vị.

Quý vị cũng có thể cung cấp thêm:

 • một thư mời từ tổ chức đã mời quý vị tới Vương quốc Anh.
 • bằng chứng về các cuộc gặp hoặc các trao đổi trước đó với công ty tại Vương quốc Anh mà quý vị sang thăm.

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi một giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Xứ Wales, giấy tờ đó phải được đi kèm với một bản dịch đầy đủ có thể được chúng tôi kiểm tra độc lập.

Mỗi một giấy tờ được dịch phải có:

 • xác nhận từ người dịch rằng đó là một bản dịch chính xác của giấy tờ gốc
 • ngày dịch
 • họ tên đầy đủ và chữ ký của người dịch
 • địa chỉ liên hệ của người dịch.

3. Thị thực thăm viếng thông thường

Nếu mang quốc tịch Việt Nam, quý vị sẽ cần thị thực để có thể đến Vương quốc Anh với mục đích thăm viếng.

3.1 Hãy kiểm tra xem liệu quý vị có đủ điều kiện

Nếu là người lớn và muốn đến Vương quốc Anh như một khách du lịch hoặc để thăm bạn bè, quý vị cần phải xin thị thực theo diện khách thăm viếng thông thường. Quý vị cũng có thể xin thị thực này nếu muốn thăm thành viên gia đình (như anh chị em họ hoặc một thành viên gia đình trực tiếp của quý vị không định cư tại Vương quốc Anh).

Để đến Vương quốc Anh với tư cách là một khách thăm viếng thông thường, quý vị cần phải cho thấy rằng:

 • quý vị 18 tuổi trở lên;
 • quý vị dự định thăm Vương quốc Anh không quá 6 tháng (hoặc 12 tháng nếu quý vị đến cùng với khách thăm viếng học thuật);
 • quý vị dự định rời Vương quốc Anh vào cuối chuyến thăm của mình;
 • quý vị có đủ kinh phí để chi trả và bố trí chỗ ăn ở chỗ ăn ở cho bản thân mình mà không cần phải làm việc hoặc cần tới sự giúp đỡ của các quỹ phúc lợi, hoặc quý vị và bất kỳ người phụ thuộc nào sẽ được tài trợ và được bố trí ăn ở bởi họ hàng hoặc bạn bè;
 • quý vị có thể trang trải kinh phí cho việc quay trở về hoặc đi tiếp; và
 • quý vị không quá cảnh để đi đến một quốc gia ngoài ‘Khu vực đi lại chung’ (gồm Ai-len, Vương quốc Anh, Đảo Man và Quần đảo Channel).

Quý vị cũng phải chứng tỏ được rằng trong chuyến thăm của mình, quý vị không có dự định:

 • làm công việc có lương hay không lương, sản xuất ra hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho công chúng;
 • tham dự một khóa học;
 • kết hôn hoặc đăng ký quan hệ đồng giới, hoặc lập thông báo về việc kết hôn hoặc quan hệ đồng giới;
 • thực hiện các hoạt động của một khách thăm vì mục đích công việc, khách thăm vì mục đích thể thao, hoặc khách thăm vì mục đích cung cấp dịch vụ giải trí; hoặc để tiếp nhận dịch vụ khám chữa bệnh cá nhân.

3.2 Hãy chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ của quý vị

Đối với mỗi loại giấy tờ, quý vị phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao

Các giấy tờ phải bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị (trang có dán ảnh). Nếu không cung cấp bản sao cho mỗi giấy tờ, chúng tôi có thể sẽ không gửi trả lại giấy tờ gốc cho quý vị.

 • Một mẫu đơn xin thị thực đã điền đầy đủ có chữ ký của quý vị.
 • Một giấy thông hành hoặc hộ chiếu hiện tại đang còn hiệu lực (hộ chiếu của quý vị phải có ít nhất một trang trống cả hai mặt để chúng tôi có thể đóng thị thực).
 • 1 ảnh mầu cỡ hộ chiếu đáp ứng các yêu cầu trong hướng dẫn về ảnh của chúng tôi hướng dẫn về ảnh của chúng tôi.
 • Bằng chứng về việc quý vị được phép ở tại quốc gia nơi quý vị xin thị thực, nếu quý vị không phải là người mang quốc tịch của quốc gia đó.
 • Các hộ chiếu cũ để thể hiện quá trình đi lại trước đây của quý vị.
 • Bằng chứng về tình trạng hôn nhân của quý vị, có thể là giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận quan hệ đồng giới, giấy chứng nhận ly hôn hoặc giấy chứng tử.
 • Bằng chứng về việc làm hoặc việc học hành hiện tại của quý vị.
 • Kế hoạch các chặng đi lại của quý vị, nếu có.

Nếu đến thăm bạn bè ở Vương quốc Anh, quý vị có thể cung cấp thêm:

 • (Các) thư hỗ trợ từ bạn bè hoặc người bảo lãnh của quý vị tại Vương quốc Anh.Bằng chứng về tình trạng cư trú của họ tại Vương quốc Anh, có thể là các bản sao của:
 • các trang dữ liệu sinh trắc từ hộ chiếu của họ
 • thị thực còn hiệu lực hoặc dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của họ
 • thư của Bộ Nội Vụ xác nhận cho phép họ lưu trú tại Vương quốc Anh.

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi một giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Xứ Wales, giấy tờ đó phải được đi kèm với một bản dịch đầy đủ có thể được chúng tôi kiểm tra độc lập.

Mỗi một giấy tờ được dịch phải có:

 • xác nhận từ người dịch rằng đó là một bản dịch chính xác của giấy tờ gốc;
 • ngày dịch;
 • họ tên đầy đủ và chữ ký của người dịch; và
 • địa chỉ liên hệ của người dịch.

4. Các loại thị thực khác

4.1 Hãy tìm hiểu quý vị cần loại thị thực nào

Quý vị cần kiểm tra mình có đủ điều kiện đối với loại thị thực mà quý vị muốn hay không. Nếu quý vị chưa chắc chắn về loại thị thực phù hợp với mình, hãy sử dụng bảng câu hỏi Quý vị có cần thị thực không? của chúng tôi.

Tại sao quý vị muốn đến Vương quốc Anh?

 • Học tập
 • Làm việc
 • Đoàn tụ với bạn đời ngoài hôn nhân hay gia đình
 • Thăm viếng
 • Quá cảnh

4.2 Hãy chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ của quý vị

Đối với mỗi loại giấy tờ, quý vị phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao.

Các giấy tờ phải bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị (trang có dán ảnh). Nếu không cung cấp bản sao cho mỗi giấy tờ, chúng tôi có thể sẽ không gửi trả lại giấy tờ gốc cho quý vị.

Hãy tìm hiểu xem với mỗi loại thị thực khác nhau, quý vị cần nộp loại giấy tờ nào cùng với đơn thị thực:

 • Học tập
 • Làm việc
 • Đoàn tụ với bạn đời ngoài hôn nhân hay gia đình
 • Thăm viếng
 • Quá cảnh

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi một giấy tờ không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Xứ Wales, giấy tờ đó phải được đi kèm với một bản dịch đầy đủ có thể được chúng tôi kiểm tra độc lập.

Mỗi một giấy tờ được dịch phải có:

 • xác nhận từ người dịch rằng đó là một bản dịch chính xác của giấy tờ gốc;
 • ngày dịch;
 • họ tên đầy đủ và chữ ký của người dịch; và
 • địa chỉ liên hệ của người dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!