Embassy of Vietnam in UK

Vietnam visa in United Kingdom

Thủ tục Lãnh Sự

stt Tiêu đề​​​ ​Số Serial​​​​​​​​​​​
28 Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam B-BNG-173074-TT
29 Đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077250-TT
30 Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077280-TT
31 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài B-BNG-076475-TT
32 Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-215103-TT
33 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-215099-TT
34 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài B-BNG-215109-TT
35 Chứng thực Hợp đồng, di chúc, giấy uỷ quyền, các đoạn trích tài liệu, bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài B-BNG-076804-TT
36 Thủ tục hồi hương (đăng ký thường trú ở Việt Nam) tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-077719-TT
37 Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam B-BNG-077738-TT
38 Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-085440-TT
39 Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-170052-TT
40 Xin thôi quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-170054-TT
41 Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-170053-TT
42 Thị thực điện tử
error: Content is protected !!