Embassy of Vietnam in UK

Vietnam visa in United Kingdom

Tiểu sử Đại sứ

TIỂU SỬ

Ông Trần Ngọc An

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền ​​nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ai-len​

Vietnam ambassador

Ngày sinh: 19/11/1963

Nơi sinh: Hà Nội

Từ 11/2017: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ai-len

2015-2017: Đại sứ-Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao. Quan chức cao cấp của Việt Nam tại ASEM

2013-2014: Đại sứ-Vụ trưởng đặc trách EU, Bộ Ngoại giao

2011-2012: Đại sứ-Vụ trưởng, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao

2006-2010: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Ét-xtô-ni-a

2005:           Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan

2001 – 2004: Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

1998 – 2000: Trợ lý Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

1997:            Học Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Kent, Vương quốc Anh

1993 – 1996: Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

1990 – 1991: Học tiếng Nhật tại Nhật Bản

1988 – 1990: Chuyên viên Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao

1981 – 1986: Học đại học tại Học viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội

1986 – 1987: Học tiếng Nga tại Đại học Bách Khoa Ki-ép

Gia đình: Có vợ và hai con gái

error: Content is protected !!